Nestkast Winterkoning van vurenhout met zinken dak

€ 9,99

Deze nestkast biedt de Winterkoning een goede plek om in te nesten en om populaties van deze vogelsoort te behouden of weer terug te krijgen in een gebied.
Plaats de nestkast aan een boom of muur, op een hoogte tot max. 2 meter, op een goed verborgen plek tussen dicht struikgewas of klimopplanten, op een rustige en beschutte plaats, dus niet pal in de zon of op de regenzijde, met een vrije aanvliegroute voor de vogel. Hang i.v.m. het territorium van de vogels de nestkast minimaal 10 meter weg van nestkasten die voor eenzelfde soort vogel bedoeld is en minimaal 3 meter weg van voederhuizen.

  • 3 cm diameter vliegopening
  • Te openen via de bodem voor het reiniging in het najaar.
  • Productafmetingen L 12,6 x B 15 x H 30 cm